Заповед № 24.00-8.1/18.08.2015г.

Заповед  № 24.00-8.1/18.08.2015г.

 

Съобщение общини

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА СЪОБЩАВА, ЧЕ НАСЕЛЕНИТЕ  МЕСТА В ОБЩИНАТА:
БАЙЛОВО, ГАЙТАНЕВО, ДОЛНА МАЛИНА,
НЕГУШЕВО, ОСАЙЦА, САРАНЦИ,
ЧЕКАНЧЕВО, МАКОЦЕВО, СТЪРГЕЛ,
ГОРНО КАМАРЦИ,
ПРИДОБИВАТ СТАТУТ НА КМЕТСТВА ПО СИЛАТА НА § 17, АЛ. 1 ОТ ПЗР НА ИК, И В ТЯХ ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Заповед № 115/20.04.2015 г.

Заповед  № 115/20.04.2015 г.

Обявления по ЗУТ


 

Месечни бюлетини

Бюлетин на Община Горна Малина март 2015 година

 "НИЕ ПОБЕДИХМЕ"

 

Данъци и такси

Справка за дължимите данъци можете да направите вече и по два начина:
 
1. Денонощно на този линк , след като получите ПИН от Данъчната служба
 
2. Всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа на тел. 07152/23 20, вътрешен 120, на e-mail: gmalina@abv.bg, както и от формата "Коментар и контакти" от сайта на общината
 
Сметката, по която можете да платите дължимия данък e
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC: UNCRBGSF
"Уникредит Булбанк" АД
вид плащане за данък върху недвижимите имоти: 44 21 00
вид плащане за такса върху битовите отпадъци: 44 24 00
вид плащане за лихви: 44 65 00Joomla template by DesignForJoomla.com
DesignForJoomla.com provides free Joomla templates, free and commercial Joomla extensions, Joomla tutorials and SEO tips for the Joomla CMS